Πέμπτη 18 Ιούλ 2024

Αυτεπάγγελτοι Διορισμοί

Δεκαπενθήμερος Κατάλογος Αυτεπάγγελτων Διορισμών (άρθρων 200,340 κλπ του ΚΠΔ) από 01/02/2023 έως 15/02/2023

Ο κατάλογος Δικηγόρων για το διάστημα από 01-02-2023 έως και 15-02-2023 θα είναι από ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ έως και ΚΙΚΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ.

Παρακαλούνται οι συνάδελφοι του καταλόγου να παρευρίσκονται στα ακροατήρια των ποινικών δικαστηρίων κατά τις δικασίμους τους.

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

ΜΑΡΙΑ ΣΤΑΜΕΛΟΥ