Πέμπτη 30 Μάι 2024

Αυτεπάγγελτοι Διορισμοί

Δεκαπενθήμερος Κατάλογος Αυτεπάγγελτων Διορισμών (άρθρων 200,340 κλπ του ΚΠΔ) από 01/06/2023 έως 15/06/2023

Ο κατάλογος Δικηγόρων για το διάστημα από 01-06-2023 έως και 15-06-2023 θα είναι από  ΑΛΑΜΠΕΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ έως και ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ.

Παρακαλούνται οι συνάδελφοι του καταλόγου να παρευρίσκονται στα ακροατήρια των ποινικών δικαστηρίων κατά τις δικασίμους τους.

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

ΜΑΡΙΑ ΣΤΑΜΕΛΟΥ