Πέμπτη 18 Ιούλ 2024

Αυτεπάγγελτοι Διορισμοί

Δεκαπενθήμερος Κατάλογος Αυτεπάγγελτων Διορισμών (άρθρων 200,340 κλπ του ΚΠΔ) από 01/12/2022 έως 15/12/2022

Ο κατάλογος Δικηγόρων για το διάστημα από 01-12-2022 έως και 15-12-2022 θα είναι από ΚΟΝΤΑΞΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ έως και ΠΟΛΛΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ.

Παρακαλούνται οι συνάδελφοι του καταλόγου να παρευρίσκονται στα ακροατήρια των ποινικών δικαστηρίων κατά τις δικασίμους τους.

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

ΜΑΡΙΑ ΣΤΑΜΕΛΟΥ