Ο κατάλογος Δικηγόρων για το διάστημα από 01-10-2022 έως και 15-10-2022 θα είναι από ΚΟΝΤΑΞΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ έως και ΠΟΛΛΑΛΗΣ ΝΙΚΟΣ.

Παρακαλούνται οι συνάδελφοι του καταλόγου να παρευρίσκονται στα ακροατήρια των ποινικών δικαστηρίων κατά τις δικασίμους τους.

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

ΜΑΡΙΑ ΣΤΑΜΕΛΟΥ