Κυριακή 16 Ιούν 2024

Αυτεπάγγελτοι Διορισμοί

Δεκαπενθήμερος Κατάλογος Αυτεπάγγελτων Διορισμών (άρθρων 200,340 κλπ του ΚΠΔ) από 15/09/2023 έως 30/09/2023

Ο κατάλογος Δικηγόρων για το διάστημα από 15-09-2023 έως και 30-09-2023 θα είναι από ΚΟΝΤΑΞΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ έως και ΠΟΛΛΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ.

Παρακαλούνται οι συνάδελφοι του καταλόγου να παρευρίσκονται στα ακροατήρια των ποινικών δικαστηρίων κατά τις δικασίμους τους.

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

ΜΑΡΙΑ ΣΤΑΜΕΛΟΥ