Πέμπτη 30 Μάι 2024

Αυτεπάγγελτοι Διορισμοί

Δεκαπενθήμερος Κατάλογος Αυτεπάγγελτων Διορισμών (άρθρων 200,340 κλπ του ΚΠΔ) από 16/04/2024 έως 30/04/2024

Ο κατάλογος Δικηγόρων για το διάστημα από 16-04-2024 έως και 30-04-2024 θα είναι από ΣΕΡΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ έως και ΨΥΧΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΓΕΩΡΓΙΑ.

Παρακαλούνται οι συνάδελφοι του καταλόγου να παρευρίσκονται στα ακροατήρια των ποινικών δικαστηρίων κατά τις δικασίμους τους.

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

ΜΑΡΙΑ ΣΤΑΜΕΛΟΥ