Ο κατάλογος Δικηγόρων για το διάστημα από 16-10-2022 έως και 31-10-2022 θα είναι από ΣΕΡΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ έως και ΨΥΧΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΓΕΩΡΓΙΑ.

Παρακαλούνται οι συνάδελφοι του καταλόγου να παρευρίσκονται στα ακροατήρια των ποινικών δικαστηρίων κατά τις δικασίμους τους.

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

ΜΑΡΙΑ ΣΤΑΜΕΛΟΥ