Πέμπτη 18 Ιούλ 2024

Αυτεπάγγελτοι Διορισμοί

Δεκαπενθήμερος Κατάλογος Αυτεπάγγελτων Διορισμών (άρθρων 200,340 κλπ του ΚΠΔ) από 16/11/2022 έως 30/11/2022

Ο κατάλογος Δικηγόρων για το διάστημα από 16-11-2022 έως και 30-11-2022 θα είναι από ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ έως και ΚΙΚΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ.

Παρακαλούνται οι συνάδελφοι του καταλόγου να παρευρίσκονται στα ακροατήρια των ποινικών δικαστηρίων κατά τις δικασίμους τους.

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

ΜΑΡΙΑ ΣΤΑΜΕΛΟΥ