Πέμπτη 18 Ιούλ 2024

Αυτεπάγγελτοι Διορισμοί

Δεκαπενθήμερος Κατάλογος Αυτεπάγγελτων Διορισμών (άρθρων 200,340 κλπ του ΚΠΔ) από 16/11/2023 έως 30/11/2023

Ο κατάλογος Δικηγόρων για το διάστημα από 16-11-2023 έως και 30-11-2023 θα είναι από ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ έως και ΚΙΚΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ .

Παρακαλούνται οι συνάδελφοι του καταλόγου να παρευρίσκονται στα ακροατήρια των ποινικών δικαστηρίων κατά τις δικασίμους τους.

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

ΜΑΡΙΑ ΣΤΑΜΕΛΟΥ