ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ του Δημητρίου 1.ΑΚΡΙΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Προκοπίου
2.ΜΑΝΙΑΤΗ-ΜΠΟΥΝΤΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

του Αθανασίου

2.ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΕΣΤΗΣ του Δημητρίου
3.ΤΣΕΚΟΥΡΑ ΝΙΚΟΛΕΤΑ του Βασιλείου 3.ΠΑΠΠΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του Σωτηρίου
4.ΚΟΚΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Νικολάου 4.ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ του Αντωνίου
5.ΛΑΘΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Αθανασίου 5.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του  Σπύρου