Διευκρινίσεις για την Λειτουργία των Δικαστηρίων της Περιφέρειας Νομού Ευβοίας Για το Χρονικό Διάστημα από 07/11/2020 και από 16/09/2021 & Πράξεις Επαναπροσδιορισμού Υποθέσεων

1) Ανακοινώσεις για το χρονικό διάστημα από 07/11/2020 έως 30/11/2020

 • Για το Πρωτοδικείο Χαλκίδας πατήστε εδώ Για τις κατ΄εφεση υποθέσεις ενώπιον του Πρωτοδικείου πατήστε εδώ
 • Για την Εισαγγελία Πρωτοδικών Χαλκίδας πατήστε εδώ
 • Για το Ειρηνοδικείο Χαλκίδας πατήστε εδώ
 • Για το Εφετείο Ευβοίας (απάντηση στο από 9/11/2020 ερώτημα του προέδρου του Συλλόγου) πατήστε εδώ  και για την υπ΄αριθμ. 118/2020 Πράξη του Προέδρου Εφετών πατήστε εδώ
 • Για το Διοικητικό Πρωτοδικείο Χαλκίδας πατήστε εδώ
 • Για τα Τακτικά Διοικητικά Δικαστήρια πατήστε εδώ και για την συμπληρωματική διευκρίνιση πατήστε εδώ
 • Για το Ειρηνοδικείο Ιστιαίας πατήστε εδώ
 • Για το Ειρηνοδικείο Ταμυνέων πατήστε εδώ
 • Για το Ειρηνοδικείο Κύμης πατήστε εδώ

2) Ανακοινώσεις για το χρονικό διάστημα από 01/12/2020 έως 07/12/2020

 • Για το Πρωτοδικείο Χαλκίδας πατήστε εδώ
 • Για το Ειρηνοδικείο Χαλκίδας πατήστε εδώ

3) Ανακοινώσεις για το χρονικό διάστημα από 07/12/2020 έως 14/12/2020

 • Για το Πρωτοδικείο Χαλκίδας πατήστε εδώ
 • Για το Ειρηνοδικείο Χαλκίδας πατήστε εδώ
 • Για το Διοικητικό Πρωτοδικείο Χαλκίδας πατήστε εδώ
 • Για το Ειρηνοδικείο Κύμης πατήστε εδώ

4) Ανακοινώσεις για το χρονικό διάστημα από 14/12/2020 έως 07/01/2021

 • Για το Πρωτοδικείο Χαλκίδας πατήστε εδώ
 • Για το Ειρηνοδικείο Κύμης πατήστε εδώ
 • Για το Ειρηνοδικείο Χαλκίδας πατήστε εδώ

5) Ανακοινώσεις για το χρονικό διάστημα από 03/01/2021 έως 11/01/2021

 • Για το Πρωτοδικείο Χαλκίδας πατήστε εδώ

6) Ανακοινώσεις για το χρονικό διάστημα από 11/01/2021 έως 18/01/2021

 • Για το Ειρηνοδικείο Ιστιαίας πατήστε εδώ
 • Για το Εφετείο Ευβοίας πατήστε εδώ
 • Για το Ειρηνοδικείο Χαλκίδας πατήστε εδώ
 • Για το Ειρηνοδικείο Κύμης πατήστε εδώ
 • Για το Πρωτοδικείο Χαλκίδας πατήστε εδώ

7) Ανακοινώσεις για το χρονικό διάστημα από 18/01/2021 έως 25/01/2021

 • Για το Πρωτοδικείο Χαλκίδας πατήστε εδώ
 • Για το Εφετείο Ευβοίας πατήστε εδώ
 • Για το Ειρηνοδικείο Χαλκίδας πατήστε εδώ
 • Για την συμπληρωματική πράξη του Ειρηνοδικείου Χαλκίδας πατήστε εδώ
 • Για το Ειρηνοδικείο Ιστιαίας πατήστε εδώ
 • Για το Ειρηνοδικείο Κύμης πατήστε εδώ

8) Ανακοινώσεις για το χρονικό διάστημα από 25/01/2021 έως 01/02/2021

 • Για το Εφετείο Ευβοίας πατήστε εδώ
 • Για το Ειρηνοδικείο Ιστιαίας πατήστε εδώ
 • Για το Πρωτοδικείο Χαλκίδας πατήστε εδώ
 • Για το Ειρηνοδικείο Χαλκίδας πατήστε εδώ

9) Ανακοινώσεις για το χρονικό διάστημα από 01/02/2021 έως 08/02/2021

 • Για το Ειρηνοδικείο Χαλκίδας πατήστε εδώ
 • Για το Πρωτοδικείο Χαλκίδας πατήστε εδώ
 • Για το Ειρηνοδικείο Ιστιαίας πατήστε εδώ

10) Ανακοινώσεις για το χρονικό διάστημα από 06/02/2021 έως 15/02/2021

 • Για το Πρωτοδικείο Χαλκίδας πατήστε εδώ
 • Για την Εισαγγελία Πρωτοδικών Χαλκίδας πατήστε εδώ
 • Για το Εφετείο Ευβοίας πατήστε εδώ
 • Για το Ειρηνοδικείο Χαλκίδας πατήστε εδώ
 • Για το Ειρηνοδικείο Ιστιαίας πατήστε εδώ
 • Για το Ειρηνοδικείο Κύμης πατήστε εδώ

11) Ανακοινώσεις για το χρονικό διάστημα από 11/02/2021 έως 01/03/2021

 • Για το Πρωτοδικείο Χαλκίδας (Αρ. Πρωτ. 191/11-2-2021) πατήστε εδώ
 • Για το Πρωτοδικείο Χαλκίδας (Αρ. Πρωτ. 203/15-2-2021) πατήστε εδώ
 • Για το Πρωτοδικείο Χαλκίδας(Αρ. Πρωτ. 226/22-2-2021) πατήστε εδώ
 • Για το Ειρηνοδικείο Χαλκίδας πατήστε εδώ
 • Για το Ειρηνοδικείο Ταμυναίων πατήστε εδώ
 • Για το Ειρηνοδικείο Κύμης πατήστε εδώ
 • Για το Ειρηνοδικείο Ιστιαίας πατήστε εδώ

12) Ανακοινώσεις για το χρονικό διάστημα από 01/03/2021 έως 08/03/2021

 • Για το Πρωτοδικείο Χαλκίδας πατήστε εδώ
 • Για το Ειρηνοδικείο Χαλκίδας πατήστε εδώ
 • Για το Ειρηνοδικείο Ιστιαίας πατήστε εδώ
 • Για το Ειρηνοδικείο Ταμυνέων πατήστε εδώ
 • Για το Ειρηνοδικείο Κύμης πατήστε εδώ

13) Ανακοινώσεις για το χρονικό διάστημα από 04/03/2021 έως 16/03/2021

 • Για το Πρωτοδικείο Χαλκίδας πατήστε εδώ
 • Για το Πρωτοδικείο Χαλκίδας (ανακοίνωση 8/3/2021) πατήστε εδώ
 • Για το Ειρηνοδικείο Ιστιαίας πατήστε εδώ
 • Για το Εφετείο Ευβοίας πατήστε εδώ
 • Για το Ειρηνοδικείο Χαλκίδας πατήστε εδώ
 • Για το Ειρηνοδικείο Κύμης πατήστε εδώ

14) Ανακοινώσεις για το χρονικό διάστημα από 16/03/2021 έως 22/03/2021

 • Για το Εφετείο Ευβοίας πατήστε εδώ
 • Για το Πρωτοδικείο Χαλκίδας πατήστε εδώ
 • Για το Ειρηνοδικείο Χαλκίδας πατήστε εδώ
 • Για το Ειρηνοδικείο Ιστιαίας πατήστε εδώ
 • Για το Ειρηνοδικείο Κύμης πατήστε εδώ

15) Ανακοινώσεις για το χρονικό διάστημα από 22/03/2021 έως 29/03/2021

 • Για το Εφετείο Ευβοίας πατήστε εδώ
 • Για το Πρωτοδικείο Χαλκίδας πατήστε εδώ
 • Για το Ειρηνοδικείο Χαλκίδας πατήστε εδώ
 • Για το Ειρηνοδικείο Κύμης πατήστε εδώ
 • Για το Ειρηνοδικείο Ταμυνέων πατήστε εδώ

16) Ανακοινώσεις για το χρονικό διάστημα από 29/03/2021 έως 05/04/2021

 • Για το Εφετείο Ευβοίας πατήστε εδώ
 • Για το Πρωτοδικείο Χαλκίδας πατήστε εδώ
 • Για το Ειρηνοδικείο Χαλκίδας πατήστε εδώ
 • Για το Ειρηνοδικείο Ιστιαίας πατήστε εδώ
 • Για το Ειρηνοδικείο Κύμης πατήστε εδώ

17) Ανακοινώσεις για το χρονικό διάστημα από 06/04/2021 έως 12/04/2021

 • Για το Εφετείο Ευβοίας πατήστε εδώ
 • Για το Ειρηνοδικείο Χαλκίδας πατήστε εδώ
 • Για το Ειρηνοδικείο Ιστιαίας πατήστε εδώ
 • Για το Ειρηνοδικείο Κύμης πατήστε εδώ
 • Για το Ειρηνοδικείο Ταμυνέων πατήστε εδώ
 • Για το Πρωτοδικείο Χαλκίδας πατήστε εδώ

18) Ανακοινώσεις για το χρονικό διάστημα από 13/04/2021 έως 19/04/2021

 • Για το Εφετείο Ευβοίας πατήστε εδώ
 • Για το Πρωτοδικείο Χαλκίδας πατήστε εδώ
 • Για το Ειρηνοδικείο Χαλκίδας πατήστε εδώ
 • Για το Ειρηνοδικείο Ιστιαίας πατήστε εδώ
 • Για το Ειρηνοδικείο Κύμης πατήστε εδώ

19) Ανακοινώσεις για το χρονικό διάστημα από 19/04/2021 έως 26/04/2021

 • Για το Εφετείο Ευβοίας πατήστε εδώ
 • Για το Πρωτοδικείο Χαλκίδας πατήστε εδώ
 • Για το Ειρηνοδικείο Χαλκίδας πατήστε εδώ
 • Για το Ειρηνοδικείο Ιστιαίας πατήστε εδώ
 • Για το Ειρηνοδικείο Κύμης πατήστε εδώ
 • Για το Ειρηνοδικείο Ταμυνέων πατήστε εδώ

20) Ανακοινώσεις για το χρονικό διάστημα από 26/04/2021 έως 03/05/2021

 • Για το Εφετείο Ευβοίας πατήστε εδώ
 • Για το Πρωτοδικείο Χαλκίδας πατήστε εδώ
 • Για το Ειρηνοδικείο Χαλκίδας πατήστε εδώ

21) Ανακοινώσεις για το χρονικό διάστημα από 03/05/2021 έως 10/05/2021

 • Για το Πρωτοδικείο Χαλκίδας πατήστε εδώ
 • Για το Εφετείο Ευβοίας πατήστε εδώ
 • Για το Ειρηνοδικείο Χαλκίδας πατήστε εδώ
 • Για το Ειρηνοδικείο Κύμης πατήστε εδώ

22) Ανακοινώσεις για το χρονικό διάστημα από 10/05/2021 έως 17/05/2021

 • Για το Εφετείο Ευβοίας πατήστε εδώ
 • Για το Πρωτοδικείο Χαλκίδας πατήστε εδώ
 • Για το Ειρηνοδικείο Χαλκίδας πατήστε εδώ
 • Για το Ειρηνοδικείο Κύμης πατήστε εδώ
 • Για το Ειρηνοδικείο Ιστιαίας (από 10/05/2021 έως 14/5/2021) πατήστε εδώ

23) Ανακοινώσεις για το χρονικό διάστημα από 14/05/2021 έως 24/05/2021

 • Για το Πρωτοδικείο Χαλκίδας (από 17/5/2021 έως 24/5/2021) πατήστε εδώ
 • Για το Διοικητικό Πρωτοδικείο Χαλκίδας πατήστε εδώ
 • Για το Ειρηνοδικείο Χαλκίδας πατήστε εδώ
 • Για το Ειρηνοδικείο Κύμης πατήστε εδώ

24) Ανακοινώσεις για το χρονικό διάστημα από 24/05/2021 έως 31/05/2021

 • Για το Πρωτοδικείο Χαλκίδας πατήστε εδώ
 • Για το Εφετείο Ευβοίας πατήστε εδώ
 • Για το Ειρηνοδικείο Χαλκίδας πατήστε εδώ
 • Για το Ειρηνοδικείο Κύμης πατήστε εδώ

25) Ανακοινώσεις για το χρονικό διάστημα από 31/05/2021 έως 07/06/2021

 • Για το Πρωτοδικείο Χαλκίδας πατήστε εδώ
 • Για το Ειρηνοδικείο Χαλκίδας πατήστε εδώ
 • Για το Ειρηνοδικείο Κύμης πατήστε εδώ
 • Για το Ειρηνοδικείο Ταμυνέων πατήστε εδώ

26) Ανακοινώσεις για το χρονικό διάστημα από 07/06/2021 έως 14/06/2021

 • Για το Πρωτοδικείο Χαλκίδας πατήστε εδώ
 • Για το Ειρηνοδικείο Κύμης πατήστε εδώ
 • Για το Ειρηνοδικείο Ταμυνέων πατήστε εδώ

27) Ανακοινώσεις για το χρονικό διάστημα από 14/06/2021 έως 21/06/2021

 • Για το Πρωτοδικείο Χαλκίδας πατήστε εδώ
 • Για το Ειρηνοδικείο Χαλκίδας πατήστε εδώ
 • Για το Ειρηνοδικείο Κύμης πατήστε εδώ
 • Για το Ειρηνοδικείο Ταμυνέων πατήστε εδώ

28) Ανακοινώσεις για το χρονικό διάστημα από 21/06/2021 έως 28/06/2021

 • Για το Πρωτοδικείο Χαλκίδας πατήστε εδώ

29) Ανακοινώσεις για το χρονικό διάστημα από 28/06/2021 έως 05/07/2021

 • Για το Πρωτοδικείο Χαλκίδας πατήστε εδώ

30) Ανακοινώσεις για το χρονικό διάστημα από 05/07/2021 έως 12/07/2021

 • Για το Πρωτοδικείο Χαλκίδας πατήστε εδώ
 • Για το Εφετείο Ευβοίας -Πλάνο Υποδοχής & Εξυπηρέτησης Κοινού- πατήστε εδώ

31) Ανακοινώσεις για το χρονικό διάστημα από 12/07/2021 έως 15/07/2021

 • Για το Πρωτοδικείο Χαλκίδας πατήστε εδώ

32) Ανακοινώσεις για το χρονικό διάστημα από 16/07/2021 έως 26/07/2021

 • Για το Πρωτοδικείο Χαλκίδας πατήστε εδώ

33) Ανακοινώσεις για το χρονικό διάστημα από 26/07/2021 έως 02/08/2021

 • Για το Πρωτοδικείο Χαλκίδας πατήστε εδώ

34) Ανακοινώσεις για το χρονικό διάστημα από 02/08/2021 έως 09/08/2021

 • Για το Πρωτοδικείο Χαλκίδας πατήστε εδώ

35) Ανακοινώσεις για το χρονικό διάστημα από 09/08/2021 έως 16/08/2021

 • Για το Πρωτοδικείο Χαλκίδας πατήστε εδώ

36) Ανακοινώσεις για το χρονικό διάστημα από 16/08/2021 έως 23/08/2021

 • Για το Πρωτοδικείο Χαλκίδας πατήστε εδώ

37) Ανακοινώσεις για το χρονικό διάστημα από 23/08/2021 έως 30/08/2021

 • Για το Πρωτοδικείο Χαλκίδας πατήστε εδώ

38) Ανακοινώσεις για το χρονικό διάστημα από 30/08/2021 έως 06/09/2021

 • Για το Πρωτοδικείο Χαλκίδας πατήστε εδώ

39) Ανακοινώσεις για το χρονικό διάστημα από 06/09/2021 έως 13/09/2021

 • Για το Πρωτοδικείο Χαλκίδας πατήστε εδώ

40) Ανακοινώσεις για το χρονικό διάστημα από 16/09/2021

 • Για το Πρωτοδικείο Χαλκίδας πατήστε εδώ
 • Για το Εφετείο Ευβοίας (από 13/09/2021 έως 20/09/2021) πατήστε εδώ
 • Για το Ειρηνοδικείο Ιστιαίας πατήστε εδώ
 • Για το Ειρηνοδικείο Κύμης πατήστε εδώ
 • Για το Διοικητικό Πρωτοδικείο Χαλκίδας πατήστε εδώ

41) Ανακοινώσεις για το χρονικό διάστημα από 20/09/2021 έως 27/09/2021

 • Για το Πρωτοδικείο Χαλκίδας πατήστε εδώ

42) Ανακοινώσεις για το χρονικό διάστημα από 27/09/2021 έως 04/10/2021

 • Για το Πρωτοδικείο Χαλκίδας πατήστε εδώ

43) Ανακοινώσεις για το χρονικό διάστημα από 04/10/2021 έως 11/10/2021

 • Για το Εφετείο Ευβοίας πατήστε εδώ
 • Για το Πρωτοδικείο Χαλκίδας πατήστε εδώ

44) Ανακοινώσεις για το χρονικό διάστημα από 11/10/2021 έως 25/10/2021

 • Για το Πρωτοδικείο Χαλκίδας πατήστε εδώ

45) Ανακοινώσεις για το χρονικό διάστημα από 25/10/2021 έως 08/11/2021

 • Για το Πρωτοδικείο Χαλκίδας πατήστε εδώ

46) Ανακοινώσεις για το χρονικό διάστημα από 08/11/2021 έως 22/11/2021

 • Για το Πρωτοδικείο Χαλκίδας πατήστε εδώ

47) Ανακοινώσεις για το χρονικό διάστημα από 22/11/2021 έως 06/12/2021

 • Για το Πρωτοδικείο Χαλκίδας πατήστε εδώ

48) Επαναπροσδιορισμοί Υποθέσεων

Πρωτοδικείο Χαλκίδας

 • Για την υπ΄αρίθμ. 137/2020 Πράξη (Για υποθέσεις που αποσύρθηκαν από  07/11/2020 έως 24/11/2020) πατήστε εδώ
 • Για την υπ΄αριθμ. 147/2020 Πράξη (Για υποθέσεις που αποσύρθηκαν από 25/11/2020 έως 30/11/2020) πατήστε εδώ
 • Για την υπ΄αρίθμ.2/2021 Πράξη (Για υποθέσεις που αποσύρθηκαν από 01/12/2020 έως 31/12/2020) πατήστε εδώ
 • Για την υπ΄αρίθμ.15/2021 Πράξη (Για υποθέσεις που αποσύρθηκαν από 01/01/2021 έως 31/01/2021) πατήστε εδώ
 • Για την υπ΄αριθμ.16/2021 Πράξη (Για υπόθεση που αποσύρθηκε 04/02/2021) πατήστε εδώ
 • Για την υπ΄αριθμ.26/2021 Πράξη (Για υποθέσεις που αποσύρθηκαν από 01/02/2021 έως 28/02/2021) πατήστε εδώ
 • Για την υπ’ αριθμ. 31/2021 συμπληρωματική της με αρ. 26/2021 πράξη πατήστε εδώ
 • Για την υπ΄αριθμ. 42/2021 Πράξη (Για υποθέσεις που αποσύρθηκαν από 01/03/2021 έως 31/03/2021) πατήστε εδώ
 • Για την υπ΄αριθμ. 55/2021 Πράξη (Για υποθέσεις που αποσύρθηκαν από 01/04/2021 έως 30/04/2021) πατήστε εδώ
 • Για την υπ΄αριθμ. 17/2022 Πράξη (Για υποθέσεις που αποσύρθηκαν την 26/01/2022) πατήστε εδώ

Εφετείο Ευβοίας

 • Για την υπ΄αριθμ. 19/2021 Πράξη (Για υποθέσεις που αποσύρθηκαν κατά τις δικασίμους της 02/12/2020, 13/01/2021 και 03/02/2021 ενώπιον του Μονομελούς και Τριμελούς) πατήστε εδώ
 • Για την υπ΄αριθμ. 42/2021 Πράξη (Για υποθέσεις που αποσύρθηκαν κατά τη δικάσιμο της 03/03/2021 ενώπιον του Μονομελούς και Τριμελούς) πατήστε εδώ
 • Για την υπ΄αριθμ. 61/2021 Πράξη (Για υποθέσεις που αποσύρθηκαν κατά τη δικάσιμο της 07/04/2021 ενώπιον του Μονομελούς και Τριμελούς) πατήστε εδώ

Ειρηνοδικείο Χαλκίδας

 • Για την υπ΄αριθμ. 585/2020 Πράξη (Για υποθέσεις που αποσύρθηκαν από 10/11/2020 έως 30/11/2020) πατήστε εδώ
 • Για την υπ΄αριθμ. 11/2021 Πράξη (Για υποθέσεις που αποσύρθηκαν από 01/12/2020 έως 18/12/2020) πατήστε εδώ
 • Για την υπ΄αριθμ 76/2021 Πράξη (Για υποθέσεις που αποσύρθηκαν από 01/01/2021 έως 29/01/2021) πατήστε εδώ
 • Για την υπ΄αριθμ. 103/2021 Πράξη (Για υποθέσεις που αποσύρθηκαν από 01/02/2021 έως 28/02/2021) πατήστε εδώ
 • Για την υπ΄αριθμ. 139/2021 Πράξη (Για υποθέσεις που αποσύρθηκαν από 01/03/2021 έως 31/03/2021) πατήστε εδώ
 • Για την υπ΄αριθμ. 194/2021 Πράξη (Για υποθέσεις που αποσύρθηκαν από 01/04/2021 έως 23/04/2021) πατήστε εδώ
 • Για την υπ΄αριθμ.8/2022 Πράξη (Για υποθέσεις που αποσύρθηκαν την 25/01/2022) πατήστε εδώ

Ειρηνοδικείο Ιστιαίας

 • Για την υπ΄αριθμ. 84/2020 Πράξη (Για υποθέσεις που αποσύρθηκαν στις 18/11/2020) πατήστε εδώ
 • Για την υπ΄αριθμ. 86/2020 Πράξη (Για υποθέσεις που αποσύρθηκαν από 01/12/2020 έως 16/12/2020) πατήστε εδώ
 • Για την υπ΄αριθμ 15/2021 Πράξη (Για υποθέσεις Ιανουαρίου 2021) πατήστε εδώ
 • Για την υπ΄αριθμ. 18/2021 Πράξη (Για τις υποθέσεις Φεβρουαρίου 2021) πατήστε εδώ
 • Για την υπ΄αριθμ. 20/2021 Πράξη (Για τις υποθέσεις Μαρτίου 2021) πατήστε εδώ
 • Για την υπ΄αρίθμ. 24/2021 Πράξη (Για τις υποθέσεις Απριλίου 2021) πατήστε εδώ
 • Για την υπ΄αριθμ.12/2022 Πράξη (Για τις υποθέσεις που αποσύρθηκαν την 26/01/2022) πατήστε εδώ

Ειρηνοδικείο Καρύστου

 • Για την υπ΄αριθμ. 268/2020 Πράξη (Για υποθέσεις που αποσύρθηκαν από 07/11/2020 έως 30/11/2020) πατήστε εδώ
 • Για την υπ΄αριθμ. 12/2021 Πράξη (Για υποθέσεις από 02/12/2020 έως 13/01/2021) πατήστε εδώ
 • Για την υπ΄αριθμ. 51/2021 Πράξη (Για υποθέσεις από 27/01/2021 έως 03/03/2021) πατήστε εδώ
 • Για την υπ΄αριθμ. 59/2021 Πράξη (Για υποθέσεις της 17ης/03/2021) πατήστε εδώ
 • Για την υπ΄αριθμ. 77β/2021 Πράξη  (Για υποθέσεις από 7/4/2021 έως 21/4/2021) πατήστε εδώ
 • Για την υπ΄αριθμ. 83/2021 Πράξη  (Για υποθέσεις από 7/4/2021 έως 21/4/2021 – Ορθή Επανάληψη) πατήστε εδώ
 • Για την υπ΄αριθμ. 13/2022 Πράξη (Για υποθέσεις που αποσύρθηκαν την 26/01/2022) πατήστε εδώ
 • Για την υπ΄αριθμ. 17/2022 Πράξη (Για υποθέσεις που δεν εκφωνήθηκαν την 02/03/2022) πατήστε εδώ

Ειρηνοδικείο Ταμυνέων

 • Για την υπ΄αριθμ. 75/2020 Πράξη (Για υποθέσεις που αποσύρθηκαν από 07/11/2020 έως 30/11/2020) πατήστε εδώ
 • Για την υπ΄αριθμ 3/2021 Πράξη (Για υποθέσεις που αποσύρθηκαν από 07/12/2020 έως 07/01/2021) πατήστε εδώ
 • Για την υπ΄αριθμ. 12/2021 Πράξη (Για υποθέσεις που αποσύρθηκαν στις 09/02/2021 και 16/02/2021) πατήστε εδώ
 • Για την υπ΄αριθμ. 13/2021 Πράξη (Για υποθέσεις που αποσύρθηκαν στις 02/03/2021 και 09/03/2021) πατήστε εδώ
 • Για την υπ΄αριθμ. 22/2021 Πράξη (Για υποθέσεις που αποσύρθηκαν στις 13/04/2021-μικροδιαφορές και μισθωτική διαφορά) πατήστε εδώ

Ειρηνοδικείο Κύμης

 • Για την υπ΄αριθμ. 59/2020 Πράξη (Για υποθέσεις που αποσύρθηκαν στις 18/11/2020) πατήστε εδώ
 • Για την υπ΄αριθμ. 8/2021 Πράξη (Για υποθέσεις που αποσύρθηκαν στις 16/12/2020) πατήστε εδώ
 • Για την υπ΄αριθμ. 9/2021 Πράξη (Για υποθέσεις που αποσύρθηκαν στις 13/01/2021) πατήστε εδώ
 • Για την υπ΄αριθμ.22/2021 Πράξη (Για υποθέσεις που αποσύρθηκαν στις 17/02/2021 και 17/03/2021) πατήστε εδώ
 • Για την υπ΄αριθμ. 29/2021 Πράξη (Για υποθέσεις που αποσύρθηκαν στις 14/04/2021) πατήστε εδώ

 

 

 

 

Share This Post

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη εμπειρία στο διαδίκτυο. Συμφωνώντας αποδεχτείτε τη χρήση των cookies σύμφωνα με την πολιτική cookie και την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.