Διευκρινίσεις για την Λειτουργία των Δικαστηρίων της Περιφέρειας Νομού Ευβοίας Για το Χρονικό Διάστημα από 7/11/2020 έως 8/3/2021 & Πράξεις Επαναπροσδιορισμού Υποθέσεων

Α) Ανακοινώσεις για το χρονικό διάστημα από 7/11/2020 έως 30/11/2020

 • Για το Πρωτοδικείο Χαλκίδας πατήστε εδώ Για τις κατ΄εφεση υποθέσεις ενώπιον του Πρωτοδικείου πατήστε εδώ
 • Για την Εισαγγελία Πρωτοδικών Χαλκίδας πατήστε εδώ
 • Για το Ειρηνοδικείο Χαλκίδας πατήστε εδώ
 • Για το Εφετείο Ευβοίας (απάντηση στο από 9/11/2020 ερώτημα του προέδρου του Συλλόγου) πατήστε εδώ  και για την υπ΄αριθμ. 118/2020 Πράξη του Προέδρου Εφετών πατήστε εδώ
 • Για το Διοικητικό Πρωτοδικείο Χαλκίδας πατήστε εδώ
 • Για τα Τακτικά Διοικητικά Δικαστήρια πατήστε εδώ και για την συμπληρωματική διευκρίνιση πατήστε εδώ
 • Για το Ειρηνοδικείο Ιστιαίας πατήστε εδώ
 • Για το Ειρηνοδικείο Ταμυνέων πατήστε εδώ
 • Για το Ειρηνοδικείο Κύμης πατήστε εδώ

Β) Ανακοινώσεις για το χρονικό διάστημα από 1/12/2020 έως 7/12/2020

 • Για το Πρωτοδικείο Χαλκίδας πατήστε εδώ
 • Για το Ειρηνοδικείο Χαλκίδας πατήστε εδώ

Γ) Ανακοινώσεις για το χρονικό διάστημα από 7/12/2020 έως 14/12/2020

 • Για το Πρωτοδικείο Χαλκίδας πατήστε εδώ
 • Για το Ειρηνοδικείο Χαλκίδας πατήστε εδώ
 • Για το Διοικητικό Πρωτοδικείο Χαλκίδας πατήστε εδώ
 • Για το Ειρηνοδικείο Κύμης πατήστε εδώ

Δ) Ανακοινώσεις για το χρονικό διάστημα από 14/12/2020 έως 7/1/2021

 • Για το Πρωτοδικείο Χαλκίδας πατήστε εδώ
 • Για το Ειρηνοδικείο Κύμης πατήστε εδώ
 • Για το Ειρηνοδικείο Χαλκίδας πατήστε εδώ

Ε) Ανακοινώσεις για το χρονικό διάστημα από 3/1/2021 έως 11/1/2021

 • Για το Πρωτοδικείο Χαλκίδας πατήστε εδώ

ΣΤ) Ανακοινώσεις για το χρονικό διάστημα από 11/1/2021 έως 18/1/2021

 • Για το Ειρηνοδικείο Ιστιαίας πατήστε εδώ
 • Για το Εφετείο Ευβοίας πατήστε εδώ
 • Για το Ειρηνοδικείο Χαλκίδας πατήστε εδώ
 • Για το Ειρηνοδικείο Κύμης πατήστε εδώ
 • Για το Πρωτοδικείο Χαλκίδας πατήστε εδώ

Ζ) Ανακοινώσεις για το χρονικό διάστημα από 18/1/2021 έως 25/1/2021

 • Για το Πρωτοδικείο Χαλκίδας πατήστε εδώ
 • Για το Εφετείο Ευβοίας πατήστε εδώ
 • Για το Ειρηνοδικείο Χαλκίδας πατήστε εδώ
 • Για την συμπληρωματική πράξη του Ειρηνοδικείου Χαλκίδας πατήστε εδώ
 • Για το Ειρηνοδικείο Ιστιαίας πατήστε εδώ
 • Για το Ειρηνοδικείο Κύμης πατήστε εδώ

Η) Ανακοινώσεις για το χρονικό διάστημα από 25/1/2021 έως 1/2/2021

 • Για το Εφετείο Ευβοίας πατήστε εδώ
 • Για το Ειρηνοδικείο Ιστιαίας πατήστε εδώ
 • Για το Πρωτοδικείο Χαλκίδας πατήστε εδώ
 • Για το Ειρηνοδικείο Χαλκίδας πατήστε εδώ

Θ) Ανακοινώσεις για το χρονικό διάστημα από 1/2/2021 έως 8/2/2021

 • Για το Ειρηνοδικείο Χαλκίδας πατήστε εδώ
 • Για το Πρωτοδικείο Χαλκίδας πατήστε εδώ
 • Για το Ειρηνοδικείο Ιστιαίας πατήστε εδώ

Ι) Ανακοινώσεις για το χρονικό διάστημα από 6/2/2021 έως 15/2/2021

 • Για το Πρωτοδικείο Χαλκίδας πατήστε εδώ
 • Για την Εισαγγελία Πρωτοδικών Χαλκίδας πατήστε εδώ
 • Για το Εφετείο Ευβοίας πατήστε εδώ
 • Για το Ειρηνοδικείο Χαλκίδας πατήστε εδώ
 • Για το Ειρηνοδικείο Ιστιαίας πατήστε εδώ
 • Για το Ειρηνοδικείο Κύμης πατήστε εδώ

Κ) Ανακοινώσεις για το χρονικό διάστημα από 11/2/2021 έως 1/3/2021

 • Για το Πρωτοδικείο Χαλκίδας (Αρ. Πρωτ. 191/11-2-2021) πατήστε εδώ
 • Για το Πρωτοδικείο Χαλκίδας (Αρ. Πρωτ. 203/15-2-2021) πατήστε εδώ
 • Για το Πρωτοδικείο Χαλκίδας(Αρ. Πρωτ. 226/22-2-2021) πατήστε εδώ
 • Για το Ειρηνοδικείο Χαλκίδας πατήστε εδώ
 • Για το Ειρηνοδικείο Ταμυναίων πατήστε εδώ
 • Για το Ειρηνοδικείο Κύμης πατήστε εδώ
 • Για το Ειρηνοδικείο Ιστιαίας πατήστε εδώ

Λ) Ανακοινώσεις για το χρονικό διάστημα από 1/3/2021 έως 8/3/2021

 • Για το Πρωτοδικείο Χαλκίδας πατήστε εδώ
 • Για το Ειρηνοδικείο Χαλκίδας πατήστε εδώ
 • Για το Ειρηνοδικείο Ιστιαίας πατήστε εδώ
 • Για το Ειρηνοδικείο Ταμυνέων πατήστε εδώ
 • Για το Ειρηνοδικείο Κύμης πατήστε εδώ

Μ) Επαναπροσδιορισμοί Υποθέσεων

Πρωτοδικείο Χαλκίδας

 • Για την υπ΄αρίθμ. 137/2020 Πράξη (Για υποθέσεις που αποσύρθηκαν από  7/11/2020 έως 24/11/2020) πατήστε εδώ
 • Για την υπ΄αριθμ. 147/2020 Πράξη (Για υποθέσεις που αποσύρθηκαν από 25/11/2020 έως 30/11/2020) πατήστε εδώ
 • Για την υπ΄αρίθμ.2/2021 Πράξη (Για υποθέσεις που αποσύρθηκαν από 1/12/2020 έως 31/12/2020) πατήστε εδώ
 • Για την υπ΄αρίθμ.15/2021 Πράξη (Για υποθέσεις που αποσύρθηκαν από 1/1/2021 έως 31/1/2021) πατήστε εδώ
 • Για την υπ΄αριθμ.16/2021 Πράξη (Για υπόθεση που αποσύρθηκε 4/2/2021) πατήστε εδώ
 • Για την υπ΄αριθμ.26/2021 Πράξη (Για υποθέσεις που αποσύρθηκαν από 1/2/2021 έως 28/2/2021) πατήστε εδώ

Εφετείο Ευβοίας

 • Για την υπ΄αριθμ. 19/2021 Πράξη (Για υποθέσεις που αποσύρθηκαν κατά τις δικασίμους της 2/12/2020, 13/1/2021 και 3/2/2021 ενώπιον του Μονομελούς και Τριμελούς) πατήστε εδώ

Ειρηνοδικείο Χαλκίδας

 • Για την υπ΄αριθμ. 585/2020 Πράξη (Για υποθέσεις που αποσύρθηκαν από 10/11/2020 έως 30/11/2020) πατήστε εδώ
 • Για την υπ΄αριθμ. 11/2021 Πράξη (Για υποθέσεις που αποσύρθηκαν από 1/12/2020 έως 18/12/2020) πατήστε εδώ
 • Για την υπ΄αριθμ 76/2021 Πράξη (Για υποθέσεις που αποσύρθηκαν από 1/1/2021 έως 29/1/2021) πατήστε εδώ

Ειρηνοδικείο Ιστιαίας

 • Για την υπ΄αριθμ. 84/2020 Πράξη (Για υποθέσεις που αποσύρθηκαν στις 18/11/2020) πατήστε εδώ
 • Για την υπ΄αριθμ. 86/2020 Πράξη (Για υποθέσεις που αποσύρθηκαν από 1/12/2020 έως 16/12/2020) πατήστε εδώ
 • Για την υπ΄αριθμ 15/2021 Πράξη (Για υποθέσεις Ιανουαρίου 2021) πατήστε εδώ

Ειρηνοδικείο Καρύστου

 • Για την υπ΄αριθμ. 268/2020 Πράξη (Για υποθέσεις που αποσύρθηκαν από 7/11/2020 έως 30/11/2020) πατήστε εδώ
 • Για την υπ΄αριθμ. 12/2021 Πράξη (Για υποθέσεις από 2/12/2020 έως 13/1/2021) πατήστε εδώ

Ειρηνοδικείο Ταμυνέων

 • Για την υπ΄αριθμ. 75/2020 Πράξη (Για υποθέσεις που αποσύρθηκαν από 7/11/2020 έως 30/11/2020) πατήστε εδώ
 • Για την υπ΄αριθμ 3/2021 Πράξη (Για υποθέσεις που αποσύρθηκαν από 7/12/2020 έως 7/1/2021) πατήστε εδώ

Ειρηνοδικείο Κύμης

 • Για την υπ΄αριθμ. 59/2020 Πράξη (Για υποθέσεις που αποσύρθηκαν στις 18/11/2020) πατήστε εδώ
 • Για την υπ΄αριθμ. 8/2021 Πράξη (Για υποθέσεις που αποσύρθηκαν στις 16/12/2020) πατήστε εδώ
 • Για την υπ΄αριθμ. 9/2021 Πράξη (Για υποθέσεις που αποσύρθηκαν στις 13/01/2021) πατήστε εδώ

 

 

 

 

Share This Post

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη εμπειρία στο διαδίκτυο. Συμφωνώντας αποδεχτείτε τη χρήση των cookies σύμφωνα με την πολιτική cookie και την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.