1) Ανακοινώσεις για το χρονικό διάστημα από 07/11/2020 έως 30/11/2020

 • Για το Πρωτοδικείο Χαλκίδας πατήστε εδώ Για τις κατ΄εφεση υποθέσεις ενώπιον του Πρωτοδικείου πατήστε εδώ
 • Για την Εισαγγελία Πρωτοδικών Χαλκίδας πατήστε εδώ
 • Για το Ειρηνοδικείο Χαλκίδας πατήστε εδώ
 • Για το Εφετείο Ευβοίας (απάντηση στο από 9/11/2020 ερώτημα του προέδρου του Συλλόγου) πατήστε εδώ  και για την υπ΄αριθμ. 118/2020 Πράξη του Προέδρου Εφετών πατήστε εδώ
 • Για το Διοικητικό Πρωτοδικείο Χαλκίδας πατήστε εδώ
 • Για τα Τακτικά Διοικητικά Δικαστήρια πατήστε εδώ και για την συμπληρωματική διευκρίνιση πατήστε εδώ
 • Για το Ειρηνοδικείο Ιστιαίας πατήστε εδώ
 • Για το Ειρηνοδικείο Ταμυνέων πατήστε εδώ
 • Για το Ειρηνοδικείο Κύμης πατήστε εδώ

2) Ανακοινώσεις για το χρονικό διάστημα από 01/12/2020 έως 07/12/2020

 • Για το Πρωτοδικείο Χαλκίδας πατήστε εδώ
 • Για το Ειρηνοδικείο Χαλκίδας πατήστε εδώ

3) Ανακοινώσεις για το χρονικό διάστημα από 07/12/2020 έως 14/12/2020

 • Για το Πρωτοδικείο Χαλκίδας πατήστε εδώ
 • Για το Ειρηνοδικείο Χαλκίδας πατήστε εδώ
 • Για το Διοικητικό Πρωτοδικείο Χαλκίδας πατήστε εδώ
 • Για το Ειρηνοδικείο Κύμης πατήστε εδώ

4) Ανακοινώσεις για το χρονικό διάστημα από 14/12/2020 έως 07/01/2021

 • Για το Πρωτοδικείο Χαλκίδας πατήστε εδώ
 • Για το Ειρηνοδικείο Κύμης πατήστε εδώ
 • Για το Ειρηνοδικείο Χαλκίδας πατήστε εδώ

5) Ανακοινώσεις για το χρονικό διάστημα από 03/01/2021 έως 11/01/2021

 • Για το Πρωτοδικείο Χαλκίδας πατήστε εδώ

6) Ανακοινώσεις για το χρονικό διάστημα από 11/01/2021 έως 18/01/2021

 • Για το Ειρηνοδικείο Ιστιαίας πατήστε εδώ
 • Για το Εφετείο Ευβοίας πατήστε εδώ
 • Για το Ειρηνοδικείο Χαλκίδας πατήστε εδώ
 • Για το Ειρηνοδικείο Κύμης πατήστε εδώ
 • Για το Πρωτοδικείο Χαλκίδας πατήστε εδώ

7) Ανακοινώσεις για το χρονικό διάστημα από 18/01/2021 έως 25/01/2021

 • Για το Πρωτοδικείο Χαλκίδας πατήστε εδώ
 • Για το Εφετείο Ευβοίας πατήστε εδώ
 • Για το Ειρηνοδικείο Χαλκίδας πατήστε εδώ
 • Για την συμπληρωματική πράξη του Ειρηνοδικείου Χαλκίδας πατήστε εδώ
 • Για το Ειρηνοδικείο Ιστιαίας πατήστε εδώ
 • Για το Ειρηνοδικείο Κύμης πατήστε εδώ

8) Ανακοινώσεις για το χρονικό διάστημα από 25/01/2021 έως 01/02/2021

 • Για το Εφετείο Ευβοίας πατήστε εδώ
 • Για το Ειρηνοδικείο Ιστιαίας πατήστε εδώ
 • Για το Πρωτοδικείο Χαλκίδας πατήστε εδώ
 • Για το Ειρηνοδικείο Χαλκίδας πατήστε εδώ

9) Ανακοινώσεις για το χρονικό διάστημα από 01/02/2021 έως 08/02/2021

 • Για το Ειρηνοδικείο Χαλκίδας πατήστε εδώ
 • Για το Πρωτοδικείο Χαλκίδας πατήστε εδώ
 • Για το Ειρηνοδικείο Ιστιαίας πατήστε εδώ

10) Ανακοινώσεις για το χρονικό διάστημα από 06/02/2021 έως 15/02/2021

 • Για το Πρωτοδικείο Χαλκίδας πατήστε εδώ
 • Για την Εισαγγελία Πρωτοδικών Χαλκίδας πατήστε εδώ
 • Για το Εφετείο Ευβοίας πατήστε εδώ
 • Για το Ειρηνοδικείο Χαλκίδας πατήστε εδώ
 • Για το Ειρηνοδικείο Ιστιαίας πατήστε εδώ
 • Για το Ειρηνοδικείο Κύμης πατήστε εδώ

11) Ανακοινώσεις για το χρονικό διάστημα από 11/02/2021 έως 01/03/2021

 • Για το Πρωτοδικείο Χαλκίδας (Αρ. Πρωτ. 191/11-2-2021) πατήστε εδώ
 • Για το Πρωτοδικείο Χαλκίδας (Αρ. Πρωτ. 203/15-2-2021) πατήστε εδώ
 • Για το Πρωτοδικείο Χαλκίδας(Αρ. Πρωτ. 226/22-2-2021) πατήστε εδώ
 • Για το Ειρηνοδικείο Χαλκίδας πατήστε εδώ
 • Για το Ειρηνοδικείο Ταμυναίων πατήστε εδώ
 • Για το Ειρηνοδικείο Κύμης πατήστε εδώ
 • Για το Ειρηνοδικείο Ιστιαίας πατήστε εδώ

12) Ανακοινώσεις για το χρονικό διάστημα από 01/03/2021 έως 08/03/2021

 • Για το Πρωτοδικείο Χαλκίδας πατήστε εδώ
 • Για το Ειρηνοδικείο Χαλκίδας πατήστε εδώ
 • Για το Ειρηνοδικείο Ιστιαίας πατήστε εδώ
 • Για το Ειρηνοδικείο Ταμυνέων πατήστε εδώ
 • Για το Ειρηνοδικείο Κύμης πατήστε εδώ

13) Ανακοινώσεις για το χρονικό διάστημα από 04/03/2021 έως 16/03/2021

 • Για το Πρωτοδικείο Χαλκίδας πατήστε εδώ
 • Για το Πρωτοδικείο Χαλκίδας (ανακοίνωση 8/3/2021) πατήστε εδώ
 • Για το Ειρηνοδικείο Ιστιαίας πατήστε εδώ
 • Για το Εφετείο Ευβοίας πατήστε εδώ
 • Για το Ειρηνοδικείο Χαλκίδας πατήστε εδώ
 • Για το Ειρηνοδικείο Κύμης πατήστε εδώ

14) Ανακοινώσεις για το χρονικό διάστημα από 16/03/2021 έως 22/03/2021

 • Για το Εφετείο Ευβοίας πατήστε εδώ
 • Για το Πρωτοδικείο Χαλκίδας πατήστε εδώ
 • Για το Ειρηνοδικείο Χαλκίδας πατήστε εδώ
 • Για το Ειρηνοδικείο Ιστιαίας πατήστε εδώ
 • Για το Ειρηνοδικείο Κύμης πατήστε εδώ

15) Ανακοινώσεις για το χρονικό διάστημα από 22/03/2021 έως 29/03/2021

 • Για το Εφετείο Ευβοίας πατήστε εδώ
 • Για το Πρωτοδικείο Χαλκίδας πατήστε εδώ
 • Για το Ειρηνοδικείο Χαλκίδας πατήστε εδώ
 • Για το Ειρηνοδικείο Κύμης πατήστε εδώ
 • Για το Ειρηνοδικείο Ταμυνέων πατήστε εδώ

16) Ανακοινώσεις για το χρονικό διάστημα από 29/03/2021 έως 05/04/2021

 • Για το Εφετείο Ευβοίας πατήστε εδώ
 • Για το Πρωτοδικείο Χαλκίδας πατήστε εδώ
 • Για το Ειρηνοδικείο Χαλκίδας πατήστε εδώ
 • Για το Ειρηνοδικείο Ιστιαίας πατήστε εδώ
 • Για το Ειρηνοδικείο Κύμης πατήστε εδώ

17) Ανακοινώσεις για το χρονικό διάστημα από 06/04/2021 έως 12/04/2021

 • Για το Εφετείο Ευβοίας πατήστε εδώ
 • Για το Ειρηνοδικείο Χαλκίδας πατήστε εδώ
 • Για το Ειρηνοδικείο Ιστιαίας πατήστε εδώ
 • Για το Ειρηνοδικείο Κύμης πατήστε εδώ
 • Για το Ειρηνοδικείο Ταμυνέων πατήστε εδώ
 • Για το Πρωτοδικείο Χαλκίδας πατήστε εδώ

18) Ανακοινώσεις για το χρονικό διάστημα από 13/04/2021 έως 19/04/2021

 • Για το Εφετείο Ευβοίας πατήστε εδώ
 • Για το Πρωτοδικείο Χαλκίδας πατήστε εδώ
 • Για το Ειρηνοδικείο Χαλκίδας πατήστε εδώ
 • Για το Ειρηνοδικείο Ιστιαίας πατήστε εδώ
 • Για το Ειρηνοδικείο Κύμης πατήστε εδώ

19) Ανακοινώσεις για το χρονικό διάστημα από 19/04/2021 έως 26/04/2021

 • Για το Εφετείο Ευβοίας πατήστε εδώ
 • Για το Πρωτοδικείο Χαλκίδας πατήστε εδώ
 • Για το Ειρηνοδικείο Χαλκίδας πατήστε εδώ
 • Για το Ειρηνοδικείο Ιστιαίας πατήστε εδώ
 • Για το Ειρηνοδικείο Κύμης πατήστε εδώ
 • Για το Ειρηνοδικείο Ταμυνέων πατήστε εδώ

20) Ανακοινώσεις για το χρονικό διάστημα από 26/04/2021 έως 03/05/2021

 • Για το Εφετείο Ευβοίας πατήστε εδώ
 • Για το Πρωτοδικείο Χαλκίδας πατήστε εδώ
 • Για το Ειρηνοδικείο Χαλκίδας πατήστε εδώ

21) Ανακοινώσεις για το χρονικό διάστημα από 03/05/2021 έως 10/05/2021

 • Για το Πρωτοδικείο Χαλκίδας πατήστε εδώ
 • Για το Εφετείο Ευβοίας πατήστε εδώ
 • Για το Ειρηνοδικείο Χαλκίδας πατήστε εδώ
 • Για το Ειρηνοδικείο Κύμης πατήστε εδώ

22) Ανακοινώσεις για το χρονικό διάστημα από 10/05/2021 έως 17/05/2021

 • Για το Εφετείο Ευβοίας πατήστε εδώ
 • Για το Πρωτοδικείο Χαλκίδας πατήστε εδώ
 • Για το Ειρηνοδικείο Χαλκίδας πατήστε εδώ
 • Για το Ειρηνοδικείο Κύμης πατήστε εδώ
 • Για το Ειρηνοδικείο Ιστιαίας (από 10/05/2021 έως 14/5/2021) πατήστε εδώ

23) Ανακοινώσεις για το χρονικό διάστημα από 14/05/2021 έως 24/05/2021

 • Για το Πρωτοδικείο Χαλκίδας (από 17/5/2021 έως 24/5/2021) πατήστε εδώ
 • Για το Διοικητικό Πρωτοδικείο Χαλκίδας πατήστε εδώ
 • Για το Ειρηνοδικείο Χαλκίδας πατήστε εδώ
 • Για το Ειρηνοδικείο Κύμης πατήστε εδώ

24) Ανακοινώσεις για το χρονικό διάστημα από 24/05/2021 έως 31/05/2021

 • Για το Πρωτοδικείο Χαλκίδας πατήστε εδώ
 • Για το Εφετείο Ευβοίας πατήστε εδώ
 • Για το Ειρηνοδικείο Χαλκίδας πατήστε εδώ
 • Για το Ειρηνοδικείο Κύμης πατήστε εδώ

25) Ανακοινώσεις για το χρονικό διάστημα από 31/05/2021 έως 07/06/2021

 • Για το Πρωτοδικείο Χαλκίδας πατήστε εδώ
 • Για το Ειρηνοδικείο Χαλκίδας πατήστε εδώ
 • Για το Ειρηνοδικείο Κύμης πατήστε εδώ
 • Για το Ειρηνοδικείο Ταμυνέων πατήστε εδώ

26) Ανακοινώσεις για το χρονικό διάστημα από 07/06/2021 έως 14/06/2021

 • Για το Πρωτοδικείο Χαλκίδας πατήστε εδώ
 • Για το Ειρηνοδικείο Κύμης πατήστε εδώ
 • Για το Ειρηνοδικείο Ταμυνέων πατήστε εδώ

27) Ανακοινώσεις για το χρονικό διάστημα από 14/06/2021 έως 21/06/2021

 • Για το Πρωτοδικείο Χαλκίδας πατήστε εδώ
 • Για το Ειρηνοδικείο Χαλκίδας πατήστε εδώ
 • Για το Ειρηνοδικείο Κύμης πατήστε εδώ
 • Για το Ειρηνοδικείο Ταμυνέων πατήστε εδώ

28) Ανακοινώσεις για το χρονικό διάστημα από 21/06/2021 έως 28/06/2021

 • Για το Πρωτοδικείο Χαλκίδας πατήστε εδώ

29) Ανακοινώσεις για το χρονικό διάστημα από 28/06/2021 έως 05/07/2021

 • Για το Πρωτοδικείο Χαλκίδας πατήστε εδώ

30) Ανακοινώσεις για το χρονικό διάστημα από 05/07/2021 έως 12/07/2021

 • Για το Πρωτοδικείο Χαλκίδας πατήστε εδώ
 • Για το Εφετείο Ευβοίας -Πλάνο Υποδοχής & Εξυπηρέτησης Κοινού- πατήστε εδώ

31) Ανακοινώσεις για το χρονικό διάστημα από 12/07/2021 έως 15/07/2021

 • Για το Πρωτοδικείο Χαλκίδας πατήστε εδώ

32) Ανακοινώσεις για το χρονικό διάστημα από 16/07/2021 έως 26/07/2021

 • Για το Πρωτοδικείο Χαλκίδας πατήστε εδώ

33) Ανακοινώσεις για το χρονικό διάστημα από 26/07/2021 έως 02/08/2021

 • Για το Πρωτοδικείο Χαλκίδας πατήστε εδώ

34) Ανακοινώσεις για το χρονικό διάστημα από 02/08/2021 έως 09/08/2021

 • Για το Πρωτοδικείο Χαλκίδας πατήστε εδώ

35) Ανακοινώσεις για το χρονικό διάστημα από 09/08/2021 έως 16/08/2021

 • Για το Πρωτοδικείο Χαλκίδας πατήστε εδώ

36) Ανακοινώσεις για το χρονικό διάστημα από 16/08/2021 έως 23/08/2021

 • Για το Πρωτοδικείο Χαλκίδας πατήστε εδώ

37) Ανακοινώσεις για το χρονικό διάστημα από 23/08/2021 έως 30/08/2021

 • Για το Πρωτοδικείο Χαλκίδας πατήστε εδώ

38) Ανακοινώσεις για το χρονικό διάστημα από 30/08/2021 έως 06/09/2021

 • Για το Πρωτοδικείο Χαλκίδας πατήστε εδώ

39) Ανακοινώσεις για το χρονικό διάστημα από 06/09/2021 έως 13/09/2021

 • Για το Πρωτοδικείο Χαλκίδας πατήστε εδώ

40) Ανακοινώσεις για το χρονικό διάστημα από 16/09/2021

 • Για το Πρωτοδικείο Χαλκίδας πατήστε εδώ
 • Για το Εφετείο Ευβοίας (από 13/09/2021 έως 20/09/2021) πατήστε εδώ
 • Για το Ειρηνοδικείο Ιστιαίας πατήστε εδώ
 • Για το Ειρηνοδικείο Κύμης πατήστε εδώ
 • Για το Διοικητικό Πρωτοδικείο Χαλκίδας πατήστε εδώ

41) Ανακοινώσεις για το χρονικό διάστημα από 20/09/2021 έως 27/09/2021

 • Για το Πρωτοδικείο Χαλκίδας πατήστε εδώ

42) Ανακοινώσεις για το χρονικό διάστημα από 27/09/2021 έως 04/10/2021

 • Για το Πρωτοδικείο Χαλκίδας πατήστε εδώ

43) Ανακοινώσεις για το χρονικό διάστημα από 04/10/2021 έως 11/10/2021

 • Για το Εφετείο Ευβοίας πατήστε εδώ
 • Για το Πρωτοδικείο Χαλκίδας πατήστε εδώ

44) Ανακοινώσεις για το χρονικό διάστημα από 11/10/2021 έως 25/10/2021

 • Για το Πρωτοδικείο Χαλκίδας πατήστε εδώ

45) Ανακοινώσεις για το χρονικό διάστημα από 25/10/2021 έως 08/11/2021

 • Για το Πρωτοδικείο Χαλκίδας πατήστε εδώ

46) Ανακοινώσεις για το χρονικό διάστημα από 08/11/2021 έως 22/11/2021

 • Για το Πρωτοδικείο Χαλκίδας πατήστε εδώ

47) Ανακοινώσεις για το χρονικό διάστημα από 22/11/2021 έως 06/12/2021

 • Για το Πρωτοδικείο Χαλκίδας πατήστε εδώ

48) Επαναπροσδιορισμοί Υποθέσεων

Πρωτοδικείο Χαλκίδας

 • Για την υπ΄αρίθμ. 137/2020 Πράξη (Για υποθέσεις που αποσύρθηκαν από  07/11/2020 έως 24/11/2020) πατήστε εδώ
 • Για την υπ΄αριθμ. 147/2020 Πράξη (Για υποθέσεις που αποσύρθηκαν από 25/11/2020 έως 30/11/2020) πατήστε εδώ
 • Για την υπ΄αρίθμ.2/2021 Πράξη (Για υποθέσεις που αποσύρθηκαν από 01/12/2020 έως 31/12/2020) πατήστε εδώ
 • Για την υπ΄αρίθμ.15/2021 Πράξη (Για υποθέσεις που αποσύρθηκαν από 01/01/2021 έως 31/01/2021) πατήστε εδώ
 • Για την υπ΄αριθμ.16/2021 Πράξη (Για υπόθεση που αποσύρθηκε 04/02/2021) πατήστε εδώ
 • Για την υπ΄αριθμ.26/2021 Πράξη (Για υποθέσεις που αποσύρθηκαν από 01/02/2021 έως 28/02/2021) πατήστε εδώ
 • Για την υπ’ αριθμ. 31/2021 συμπληρωματική της με αρ. 26/2021 πράξη πατήστε εδώ
 • Για την υπ΄αριθμ. 42/2021 Πράξη (Για υποθέσεις που αποσύρθηκαν από 01/03/2021 έως 31/03/2021) πατήστε εδώ
 • Για την υπ΄αριθμ. 55/2021 Πράξη (Για υποθέσεις που αποσύρθηκαν από 01/04/2021 έως 30/04/2021) πατήστε εδώ
 • Για την υπ΄αριθμ. 17/2022 Πράξη (Για υποθέσεις που αποσύρθηκαν την 26/01/2022) πατήστε εδώ

Εφετείο Ευβοίας

 • Για την υπ΄αριθμ. 19/2021 Πράξη (Για υποθέσεις που αποσύρθηκαν κατά τις δικασίμους της 02/12/2020, 13/01/2021 και 03/02/2021 ενώπιον του Μονομελούς και Τριμελούς) πατήστε εδώ
 • Για την υπ΄αριθμ. 42/2021 Πράξη (Για υποθέσεις που αποσύρθηκαν κατά τη δικάσιμο της 03/03/2021 ενώπιον του Μονομελούς και Τριμελούς) πατήστε εδώ
 • Για την υπ΄αριθμ. 61/2021 Πράξη (Για υποθέσεις που αποσύρθηκαν κατά τη δικάσιμο της 07/04/2021 ενώπιον του Μονομελούς και Τριμελούς) πατήστε εδώ

Ειρηνοδικείο Χαλκίδας

 • Για την υπ΄αριθμ. 585/2020 Πράξη (Για υποθέσεις που αποσύρθηκαν από 10/11/2020 έως 30/11/2020) πατήστε εδώ
 • Για την υπ΄αριθμ. 11/2021 Πράξη (Για υποθέσεις που αποσύρθηκαν από 01/12/2020 έως 18/12/2020) πατήστε εδώ
 • Για την υπ΄αριθμ 76/2021 Πράξη (Για υποθέσεις που αποσύρθηκαν από 01/01/2021 έως 29/01/2021) πατήστε εδώ
 • Για την υπ΄αριθμ. 103/2021 Πράξη (Για υποθέσεις που αποσύρθηκαν από 01/02/2021 έως 28/02/2021) πατήστε εδώ
 • Για την υπ΄αριθμ. 139/2021 Πράξη (Για υποθέσεις που αποσύρθηκαν από 01/03/2021 έως 31/03/2021) πατήστε εδώ
 • Για την υπ΄αριθμ. 194/2021 Πράξη (Για υποθέσεις που αποσύρθηκαν από 01/04/2021 έως 23/04/2021) πατήστε εδώ
 • Για την υπ΄αριθμ.8/2022 Πράξη (Για υποθέσεις που αποσύρθηκαν την 25/01/2022) πατήστε εδώ

Ειρηνοδικείο Ιστιαίας

 • Για την υπ΄αριθμ. 84/2020 Πράξη (Για υποθέσεις που αποσύρθηκαν στις 18/11/2020) πατήστε εδώ
 • Για την υπ΄αριθμ. 86/2020 Πράξη (Για υποθέσεις που αποσύρθηκαν από 01/12/2020 έως 16/12/2020) πατήστε εδώ
 • Για την υπ΄αριθμ 15/2021 Πράξη (Για υποθέσεις Ιανουαρίου 2021) πατήστε εδώ
 • Για την υπ΄αριθμ. 18/2021 Πράξη (Για τις υποθέσεις Φεβρουαρίου 2021) πατήστε εδώ
 • Για την υπ΄αριθμ. 20/2021 Πράξη (Για τις υποθέσεις Μαρτίου 2021) πατήστε εδώ
 • Για την υπ΄αρίθμ. 24/2021 Πράξη (Για τις υποθέσεις Απριλίου 2021) πατήστε εδώ
 • Για την υπ΄αριθμ.12/2022 Πράξη (Για τις υποθέσεις που αποσύρθηκαν την 26/01/2022) πατήστε εδώ

Ειρηνοδικείο Καρύστου

 • Για την υπ΄αριθμ. 268/2020 Πράξη (Για υποθέσεις που αποσύρθηκαν από 07/11/2020 έως 30/11/2020) πατήστε εδώ
 • Για την υπ΄αριθμ. 12/2021 Πράξη (Για υποθέσεις από 02/12/2020 έως 13/01/2021) πατήστε εδώ
 • Για την υπ΄αριθμ. 51/2021 Πράξη (Για υποθέσεις από 27/01/2021 έως 03/03/2021) πατήστε εδώ
 • Για την υπ΄αριθμ. 59/2021 Πράξη (Για υποθέσεις της 17ης/03/2021) πατήστε εδώ
 • Για την υπ΄αριθμ. 77β/2021 Πράξη  (Για υποθέσεις από 7/4/2021 έως 21/4/2021) πατήστε εδώ
 • Για την υπ΄αριθμ. 83/2021 Πράξη  (Για υποθέσεις από 7/4/2021 έως 21/4/2021 – Ορθή Επανάληψη) πατήστε εδώ
 • Για την υπ΄αριθμ. 13/2022 Πράξη (Για υποθέσεις που αποσύρθηκαν την 26/01/2022) πατήστε εδώ
 • Για την υπ΄αριθμ. 17/2022 Πράξη (Για υποθέσεις που δεν εκφωνήθηκαν την 02/03/2022) πατήστε εδώ

Ειρηνοδικείο Ταμυνέων

 • Για την υπ΄αριθμ. 75/2020 Πράξη (Για υποθέσεις που αποσύρθηκαν από 07/11/2020 έως 30/11/2020) πατήστε εδώ
 • Για την υπ΄αριθμ 3/2021 Πράξη (Για υποθέσεις που αποσύρθηκαν από 07/12/2020 έως 07/01/2021) πατήστε εδώ
 • Για την υπ΄αριθμ. 12/2021 Πράξη (Για υποθέσεις που αποσύρθηκαν στις 09/02/2021 και 16/02/2021) πατήστε εδώ
 • Για την υπ΄αριθμ. 13/2021 Πράξη (Για υποθέσεις που αποσύρθηκαν στις 02/03/2021 και 09/03/2021) πατήστε εδώ
 • Για την υπ΄αριθμ. 22/2021 Πράξη (Για υποθέσεις που αποσύρθηκαν στις 13/04/2021-μικροδιαφορές και μισθωτική διαφορά) πατήστε εδώ

Ειρηνοδικείο Κύμης

 • Για την υπ΄αριθμ. 59/2020 Πράξη (Για υποθέσεις που αποσύρθηκαν στις 18/11/2020) πατήστε εδώ
 • Για την υπ΄αριθμ. 8/2021 Πράξη (Για υποθέσεις που αποσύρθηκαν στις 16/12/2020) πατήστε εδώ
 • Για την υπ΄αριθμ. 9/2021 Πράξη (Για υποθέσεις που αποσύρθηκαν στις 13/01/2021) πατήστε εδώ
 • Για την υπ΄αριθμ.22/2021 Πράξη (Για υποθέσεις που αποσύρθηκαν στις 17/02/2021 και 17/03/2021) πατήστε εδώ
 • Για την υπ΄αριθμ. 29/2021 Πράξη (Για υποθέσεις που αποσύρθηκαν στις 14/04/2021) πατήστε εδώ