Διευκρινίσεις ως προς τη Λειτουργία του Ειρηνοδικείου Κύμης το Χρονικό Διάστημα από 16η Μαρτίου 2020 έως και την 27η Μαρτίου 2020

Για να ενημερωθείτε σχετικά πατήστε εδώ