Το ΥΠΕΣ δεν θα αφαιρεί τελικά από τον αριθμό των εγγεγραμμένων των Εκλογικών Τμημάτων Διαλογής Ψηφοδελτίων Επιστολικής Ψήφου όσους δεν ψήφισαν με επιστολική ψήφο (για τους οποίους θα αποστέλλεται σχετικός «κατάλογος» την Κυριακή περί 11:00 το πρωί στα εκλογικά τμήματα αυτοπρόσωπης ψηφοφορίας, ώστε να τους επιτραπεί να ψηφίσουν με φυσική παρουσία).

Για το λόγο αυτό, ακόμα και οι «Τ» που θα θα περιληφθούν στον ανωτέρω «κατάλογο», δεν θα πρέπει να συνυπολογιστούν στο συνολικό αριθμό εγγεγραμμένων του εκλογικού τμήματος αυτοπρόσωπης ψηφοφορίας, ούτε καν εκείνοι που θα προσέλθουν πράγματι να ψηφίσουν (για να μην υπολογιστούν ως εγγεγραμμένοι ανά την επικράτεια δύο φορές – σε δύο διαφορετικά εκλογικά τμήματα).

Συνεπώς, ο συνολικός αριθμός των εγγεγραμμένων των εκλογικών τμημάτων αυτοπρόσωπης ψηφοφορίας, προκύπτει ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ από το άθροισμα των εκλογέων του βασικού εκλογικού καταλόγου, όλων των ειδικών εκλογικών καταλόγων (Ετεροδημοτών, πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στρατιωτικών, κλπ) και των τυχόν παραλειφθέντων εκλογέων, αφαιρουμένων των εκλογέων με τις ενδείξεις «Ε», «ΔΕ» «Τ»