Δημοσιεύθηκε ο Νόμος 4640/2019 (ΦΕΚ 190/30.11.2019 Α) για τη Διαμεσολάβηση

Σας ενημερώνουμε ότι αναρτήθηκαν στο site του Συλλόγου στο πεδίο Νομοθεσία/Νομολογία-Θέματα Θεσμού Διαμεσολάβησης:
H Ανακοίνωση για την δημοσίευση του Νόμου 4640/2019.
O νόμος καθώς και τα υποδείγματα.

Για να κατεβάσετε την σχετική ανακοίνωση πατήστε εδώ

Share This Post