Ο Δικηγορικός Σύλλογος Χαλκίδας διοργανώνει ημερίδα με θέμα τις μεταβολές στο Οικογενειακό Δίκαιο μετά τον Ν.4800/2021 (03-03-2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:30 μ.μ. στο Συνεδριακό Κέντρο Π.Ε. Ευβοίας)