Κατόπιν της γνωστοποίησης όσον αφορά την διοργάνωση της ως άνω ημερίδας με αντικείμενο τις πρόσφατες τροποποιήσεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, ενημερώνουμε τους συναδέλφους μας ότι μετά το πέρας των εισηγήσεων εκ μέρους των προσκεκλημένων ομιλητών θα ακολουθήσει στάδιο επίλυσης τυχόν αποριών ορμώμενων από την δικαστηριακή πρακτική. Ενόψει τούτου στο πλαίσιο της βέλτιστης δυνατής προεργασίας και προετοιμασίας της ανωτέρω επιστημονικής εκδήλωσης και των επίκαιρων ζητημάτων τα οποία αυτή πραγματεύεται, δύναστε ήδη από την έκδοση της παρούσας ανακοίνωσης όπως απευθυνθείτε στον ορισθέντα υπεύθυνο εκ του Δ.Σ. Νικόλαο Χαρ.Καντάρη (Τηλ.επικοινωνίας: 6932827215 – Email: nikolaoskantaris@gmail.com) ο οποίος και θα συντάξει σχετικό κατάλογο ερωτημάτων τα οποία και θα προωθηθούν προς απάντηση την προτεραία της 20ης-05-2022 -ήτοι της ημερομηνίας κατά την οποία πρόκειται να λάβει χώρα η ως άνω ημερίδα- στους καθ’ ύλην αρμόδιους εισηγητές.

Εκ του Δ.Σ.Χ.