Σας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα του Δικηγορικού μας Συλλόγου https://dschal.gr/ και στα πεδία Γενικές Ανακοινώσεις-Δημοφιλείς και Εκλογές έχει αναρτηθεί η υπ΄αριθμ. 111/2023 Πράξη Αναστολής εργασιών του Εφετείου Ευβοίας.

ΕΚ ΤΟΥ Δ.Σ.Χ.