Έγγραφο του Προέδρου του ΔΣΧ προς το Υποθηκοφυλακείο και Κτηματολογικό Γραφείο Χαλκίδας περί αντιμετώπισης και επίλυσης ζητημάτων αναφορικά με τη λειτουργία τους

Κατεβάστε το σχετικό έγγραφο πατώντας εδώ