Για να δείτε το περιεχόμενο της εγκυκλίου πατήστε εδώ

Επισημαίνεται ότι οι Δικηγόροι και οι Ασκούμενοι θα ενημερωθούν από την Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων για τις ημερομηνίες έναρξης και λήξης υποβολής των αιτήσεων.