Σας ενημερώνουμε ότι στο site του Συλλόγου και στα πεδία Γενικές Ανακοινώσεις-Δημοφιλείς και Εκλογές έχει αναρτηθεί η υπ΄αριθμ. 29/2023 Πράξη Αναστολής εργασιών του Ειρηνοδικείου Χαλκίδας.

      ΕΚ ΤΟΥ ΔΣΧ