Σε συνεργασία του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών με τον Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο», θα πραγματοποιηθούν εκπαιδευτικά σεμινάρια σχετικά με τη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής εγγραπτέων πράξεων από Δικηγόρους στα Κτηματολογικά Γραφεία του Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο».

Το πρόγραμμα εκπαίδευσης θα έχει διάρκεια δύο ώρες (15.00-17.00) και θα αφορά σε τεχνικά θέματα της λειτουργικότητας της εφαρμογής.

Ενημερώνουμε τους Συναδέλφους ότι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής μέσω του www.olomeleia.gr για την παρακολούθηση και τη συμμετοχή στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα που θα πραγματοποιηθεί την 19η Ιουλίου 2022.

Η εκπαίδευση θα πραγματοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας της Ολομέλειας, οπότε θα υπάρχει η δυνατότητα συμμετοχής περιορισμένου αριθμού συμμετεχόντων (εώς 1000 ανά σεμινάριο) και θα επαναληφθεί στις , 21/7, 26,7 και 28/7.

Μετά την 12η Σεπτεμβρίου θα καθοριστούν νέες ημερομηνίες διεξαγωγής των σεμιναρίων για όσους Συναδέλφους δεν καταστεί δυνατή η συμμετοχή τους κατά τις ως άνω ημερομηνίες.

Συντονιστής των σεμιναρίων ορίζεται ο Ζώης Σταυρόπουλος, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΣΑ.