Ενημερώνουμε τους συναδέλφους ότι σε συνέχεια σύναψης της από 05.10.2021 Προγραμματικής Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών με το Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο» θα πραγματοποιηθούν εκπαιδευτικά σεμινάρια για τους συναδέλφους που εκδήλωσαν ενδιαφέρον να παρέχουν υπηρεσίες στο πλαίσιο της άνω σύμβασης.

Τα σεμινάρια θα προγραμματισθούν και θα διεξαχθούν από τον άνω Φορέα σύμφωνα με χρονοδιάγραμμα που θέτει ο ίδιος ο Φορέας, ανάλογα με τις κατά τόπον ανάγκες των κτηματολογικών γραφείων ανά την Ελλάδα.

Για το χρόνο διεξαγωγής των εκπαιδευτικών σεμιναρίων που θα πραγματοποιηθούν θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση.

                                                      ΕΚ ΤΟΥ ΔΣΧ