Σας ενημερώνουμε ότι οι δικηγόροι που διορίσθηκαν δικαστικοί αντιπρόσωποι στις Δημοτικές & Περιφερειακές εκλογές της 8ης Οκτωβρίου 2023 και της 15ης Οκτωβρίου 2023 μπορούν να παραλαμβάνουν τις διατακτικές από τη Γραμματεία της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Χαλκίδας από την Τετάρτη 4/10/2023 από ώρα 10.30.

 

                                                                               ΕΚ ΤΟΥ ΔΣΧ