Με το παρόν ενημερώνουμε τους συναδέλφους μας ότι η διαδικασία αναβάθμισης του υφιστάμενου Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) της Ολομέλειας στο G Cloud έχει ήδη ολοκληρωθεί. Υπενθυμίζουμε ότι κατά την πρώτη είσοδο στο νέο σύστημα (Portal,  ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ, Κτηματολόγιο κλπ.) θα πρέπει υποχρεωτικά να χρησιμοποιηθεί ο ”κωδικός μίας χρήσης” που εστάλη σε όλους τους Δικηγόρους μέσω μηνύματος είτε στο κινητό τηλέφωνο είτε στην δηλωθείσα στον Δικηγορικό Σύλλογο ηλεκτρονική διεύθυνση και έπειτα να δημιουργηθούν νέοι κωδικοί μέσω των οποίων θα δύναται εφεξής ο εκάστοτε συνάδελφος να εισέλθει στις σχετικές εφαρμογές. Τέλος, προβλήματα που παρουσιάστηκαν αναφορικά με την είσοδο στο πεδίο του portal που αφορά την έρευνα και υποβολή πράξεων στο ”Κτηματολόγιο” έχουν ήδη αποκατασταθεί.

ΕΚ ΤΟΥ Δ.Σ.Χ.