Κατατέθηκε την 18η Νοεμβρίου 2019 το Νομοσχέδιο “Διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις – Περαιτέρω εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/52/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 2008” προς επεξεργασία και ψήφιση.

Για περισσότερες πληροφορίες ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο:

https://www.hellenicparliament.gr/Nomothetiko-Ergo/Katatethenta-Nomosxedia?law_id=ebb9f918-2315-4116-9410-ab0901515019

(Το κείμενο του νομοσχεδίου είναι το τρίτο κατά σειρά αρχείο pdf)