Κατόπιν των σχετικών ερωτημάτων των συναδέλφων και μετά από επικοινωνία με το Υποκατάστημα Χαλκίδας του Κτηματολογικού Γραφείου Στερεάς Ελλάδας, αναφορικά με τις έρευνες που αφορούν ακίνητα των αρχειοφυλακείων Ερέτριας, Αλιβερίου, Αυλωναρίου και Κύμης, που διεξάγονται στους χώρους που τηρούνται τα αρχειοφυλάκεια, γνωστοποιούμε ότι τα βιβλία μερίδων και βαρών είναι ενημερωμένα με απόκλιση μιας βδομάδας κατά μέσο όρο (με βάση τα αναφερόμενα από την υπηρεσία), απόκλιση η οποία οφείλεται στη μεταφορά των πράξεων από την Χαλκίδα (όπου και γίνονται οι σχετικές αιτήσεις καταχωρήσεων) στα κατά τόπους αρχειοφυλάκεια προς ενημέρωση των οικείων  βιβλίων.

Η έρευνα για το διάστημα αυτό κρίνεται σκόπιμο να γίνεται από το βιβλίο πράξεων που βρίσκεται στη Χαλκίδα και το οποίο είναι ενημερωμένο από την επομένη της αίτησης (και όχι αυθημερόν) προς καταχώρηση εκάστης πράξης.

Εκ του Δ.Σ.