Η επιτροπή θα έχει ως αντικείμενο την αντιμετώπιση των εν γένει κοινωνικών, αλλά και των κατά περίπτωση, ζητημάτων που άπτονται των παραπάνω θεμάτων και την συνεργασία με την εταιρεία προστασίας ανηλίκων Χαλκίδας προς την κατεύθυνση της ευόδωσης των σκοπών της τελευταίας. Επίσης την καταγραφή των προβλημάτων και την προσπάθεια επίλυσης τους,  όσον αφορά τις δυσχέρειες που αντιμετωπίζουν οι δικηγόροι Χαλκίδας σε όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες κατά την εκπροσώπηση των αλλοδαπών εντολέων τους.

ΥΠΕΥΘΥΝΗ: 

κ. ΚΑΡΛΗ ΕΛΕΝΗ

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: 

1) ΝΤΑΝΤΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Ευαγγέλου

2)  ΚΑΡΑΜΠΙΤΣΑΚΟΥ ΑΡΓΥΡΩ του Γεωργίου

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ: 

ΚΑΛΟΥΤΣΑ-ΚΑΜΑΡΛΙΓΓΟΥ ΜΑΡΙΑ του Γεωργίου