Υπεύθυνη: ΣΤΑΜΕΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

1ο τακτικό μέλος: ΡΟΔΙΤΗ ΝΙΚΗ
2ο τακτικό μέλος: ΜΠΑΡΟΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ