Υπεύθυνος: ΚΑΣΣΑΒΕΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

1ο τακτικό μέλος: ΑΥΛΩΝΙΤΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
2ο τακτικό μέλος: ΦΡΑΓΓΗ ΜΑΡΙΑ – ΑΓΓΕΛΙΚΗ