Η παρούσα επιτροπή, στης οποίας το έργο θα συμβάλλουν, κατόπιν ομόφωνης απόφασης των μελών του Δ.Σ., συνάδελφοι που διατηρούν τα δικηγορικά τους γραφεία στις περιοχές που εδρεύουν τα περιφερειακά Δικαστήρια, θα απασχολείται με τα καθημερινά προβλήματα που ανακύπτουν στα Δικαστήρια αυτά ώστε να λαμβάνει χώρα η ταχύτερη κατά το δυνατόν επίλυσή τους.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: 

ΓΚΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: 

1) ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ του Ανδρέα

2)  ΝΤΑΛΑΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του Νικολάου

3)  ΓΛΑΡΟΣ ΛΟΥΚΑΣ του Κων/νου

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ: 

ΚΑΡΛΗ ΕΛΕΝΗ του Χαραλάμπους