Ο Δικηγορικός Σύλλογος Χαλκίδας σας προσκαλεί στην εσπερίδα διάδοσης των αποτελεσμάτων του χρηματοδοτούμενου προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης, ERASMUS +, VET- KA1, με τίτλο :  

«ΙΝ.TO.LAW. ΙΝnovative management TOols of European LAW firms».

2018-1-EL01-KA102-046730, 31/3-6/4/2019 Βερολίνο, Γερμανία

την Παρασκευή 17/5/2019 και ώρα 17:30

στην Αίθουσα παρουσιάσεων του ΔΟΑΠΠΕΧ, Αβάντων 50, στη Χαλκίδα.

Για να κατεβάσετε την πρόσκληση πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε την αφίσα πατήστε