Επισημαίνουμε εκ νέου στους συναδέλφους μας ότι ως προκύπτει από την επίσημη ιστοσελίδα του Αρείου Πάγου https://www.areiospagos.gr/ και συγκεκριμένα εξ όσων επισημαίνονται μεταξύ άλλων στο σχετικό πεδίο         “Δημοτικές και Περιφερειακές Εκλογές Οκτωβρίου 2023” η προθεσμία υποβολής και καταχώρισης                         των αιτήσεων προτίμησης/εξαίρεσης για τον διορισμό των Αντιπροσώπων Δικαστικής Αρχής στις προσεχείς        Δημοτικές και Περιφερειακές Εκλογές λήγει στις 12:00 της σημερινής ημέρας, ήτοι της 25ης Σεπτεμβρίου 2023.

                          ΕΚ ΤΟΥ Δ.Σ.Χ.