Θέτουμε υπόψη  των συναδέλφων το με αρ.πρωτ. 61/2022 απαντητικό έγγραφο της Εισαγγελίας Εφετών Ευβοίας που απεστάλη επί του αρ. πρωτ. 31/2022 εγγράφου του Δικηγορικού Συλλόγου Χαλκίδας και το με αρ.πρωτ 85/2022 νέο έγγραφο του Δικηγορικού Συλλόγου Χαλκίδας που υπογράφεται από όλα τα μέλη του Δ.Σ.

Για το υπ. αριθμ. πρωτ. 61/2022 έγγραφο της Εισαγγελίας Εφετών Ευβοίας πατήστε εδώ

Για το νέο έγγραφο του Δικηγορικού Συλλόγου Χαλκίδας πατήστε εδώ