Ενημερωθείτε σχετικά πατώντας εδώ

Σημείωση : Με το άρθρο 200 προστίθεται δεύτερο εδάφιο στο άρθρο 24 της παρ.1 του Ν.4194/2013 αναφορικά με την ορκοδοσία δικηγόρου στις περιπτώσεις που δεν συνεδριάζει τριμελής σύνθεση Εφετείου.