Για να δείτε το περιεχόμενο του Νόμου πατήστε εδώ

Για να δείτε το περιεχόμενο το σχετικών με τον ως άνω Νόμο σημειώσεων-επισημάνσεων εκ του Δ.Σ. πατήστε εδώ