Σας πληροφορούμε ότι η ώρα διεξαγωγής του ποδοσφαιρικού αγώνα της ομάδας του ΔΣΧ είναι 14.30 αντί 13.00 που σας αναφέραμε σε προηγούμενη ανάρτηση.