Δείτε το κάτωθι δελτίο τύπου εκ μέρους της διοικήσεως του e-Ε.Φ.Κ.Α.: