Δείτε το με Α.Π:οικ.13517/8.4.2020 έγγραφο του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου πατώντας εδώ