ΦΕΚ 55 Α’ ΠΝΠ – Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του.

Κατεβάστε το σχετικό ΦΕΚ πατώντας εδώ