ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σαν ενημερώνουμε ότι οι υποθέσεις των κκ Παπαδή και Ρίζου που είχαν προγραμματιστεί να γίνουν στην αίθουσα Μονομελούς, θα εκδικαστούν στην αίθουσα Δικαστών μετά τις υποθέσεις της κ Κιούση και θα ξεκινήσουν με μισή ώρα καθυστέρηση.

Σας επισυνάπτουμε τον νέο χρονικό καταμερισμό εδώ