• Για την πράξη 67/2023 του Πρωτοδικείου Χαλκίδας πατήστε εδώ
  • Για την πράξη 75/2023 του Πρωτοδικείου Χαλκίδας πατήστε εδώ
  • Για την πράξη 124/2023 του Ειρηνοδικείου Χαλκίδας πατήστε εδώ
  • Για την πράξη 47/2023 του Ειρηνοδικείου Ιστιαίας πατήστε εδώ
  • Για την πράξη 19/2023 του Ειρηνοδικείου Κύμης πατήστε εδώ
  • Για την πράξη 27/2023 του Ειρηνοδικείου Καρύστου εδώ