Προκήρυξη για την Πλήρωση τριών (3) Θέσεων Δικηγόρων με Έμμισθη Εντολή στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Για να κατεβάσετε την σχετική προκήρυξη πατήστε εδώ