Σας ενημερώνουμε ότι στο site του Συλλόγου και στα πεδία Γενικές Ανακοινώσεις-Δημοφιλείς και Εκλογές έχει αναρτηθεί η υπ΄αριθμ. 129/2023 Πράξη Αναστολής εργασιών του Πρωτοδικείου Χαλκίδας.

 

                                                           ΕΚ ΤΟΥ ΔΣΧ