Πέμπτη 18 Ιούλ 2024

Γενικές Ανακοινώσεις

Πρωτοδικείο Χαλκίδας-Πράξη Επαναπροσδιορισμού Υποθέσεων που Ματαιώθηκαν την 6η και 7η /6/2024 Λόγω Ευρωεκλογών

Σας ενημερώνουμε ότι στο site και στο πεδίο Πινάκια→Πολιτικές Υποθέσεις→Πρωτοδικείο→Μονομελούς και Πολυμελούς έχει αναρτηθεί η υπ΄αριθμ. 73//2024 Πράξη Επαναπροσδιορισμού Υποθέσεων που ματαιώθηκαν την 6η και 7η  Ιουνίου 2024 λόγω ευρωεκλογών.

 

ΕΚ ΤΟΥ ΔΣΧ