Για να δείτε το περιεχόμενο του ανωτέρω νομοσχεδίου πατήστε εδώ