Κατεβάστε το αρχείο πατώντας εδώ

Συνάδελφοι,
Σε συνέχεια του επισυναπτόμενου στο παρόν, με ημερομηνία 16-05-2023 εγγράφου ενημέρωσης από το ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. σύμφωνα με το οποίο διαπιστώθηκε ότι υπάρχει ανακολουθία μεταξύ των επισυναπτόμενων υπεύθυνων δηλώσεων των δικαιούχων και των σχετικών πινάκων ως προς το εάν ο δικαιούχος τυγχάνει απαλλάγης Φ.Π.Α. ή όχι, παρακαλούμε να ελέγξετε εάν συμπίπτει η υπεύθυνη δήλωση που έχετε υποβάλλει μέσω του PORTAL OLOMELEIA με το τρέχον καθεστώς Φ.Π.Α. στο οποίο υπάγεστε σήμερα προκειμένου εφόσον δεν συμπίπτουν να διορθωθεί.
Παρακαλώ όπως μας κοινοποιήσετε τυχόν ανακολουθίες έως και την Παρασκευή 02-06-2023 και ώρα 13.00.

                                                                ΕΚ ΤΟΥ Δ.Σ.Χ