Υπουργική Απόφαση 149877 ΕΞ 2019/ΦΕΚ Β 4938/31.12.2019 Ρύθμιση Ειδικών Θεμάτων του «Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων» (ν. 2882/2001)

Για να κατεβάσετε την Υπουργική Απόφαση πατήστε εδώ