Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων των Δικασίμων του Διοικητικού Πρωτοδικείου της 20ης Μαϊου 2020

Σας ενημερώνουμε ότι στο πεδίο Πινάκια Διοικητικού Πρωτοδικείου έχουν αναρτηθεί τα αποτελέσματα των δικασίμων της 20ης Μαϊου 2020.

ΕΚ ΤΟΥ ΔΣΧ

Share This Post