Πέμπτη 18 Ιούλ 2024

Κατηγορία: Νέοι Νόμοι

Θέματα Δικηγορικού Επαγγέλματος

Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΔΣ 279/8 12.04.2024 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. “Ελληνικό Κτηματολόγιο” «Μερική Άρση της αναστολής για την υποχρέωση ηλεκτρονικής υποβολής εγγραπτέων πράξεων στο Κτηματολογικό Γραφείο Θεσσαλονίκης και στα Υποκαταστήματα (Καλαμαριάς και Λαγκαδά) του Ν.Π.Δ.Δ. “Ελληνικό Κτηματολόγιο” στην Περιφέρεια Θεσσαλονίκης (Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης)» (Β’ 2313). (ΦΕΚ 2418 Β’ / 22.04.2024)

Ενημερωθείτε σχετικά πατώντας εδώ

Περισσοτερα
Νέοι Νόμοι

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 5103/2024-Μέτρα για τη Διαφύλαξη και την Ανάδειξη της άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς, την Προστασία και Ενίσχυση του Ελληνόφωνου Τραγουδιού και των Ηχογραφημάτων νέων Δημιουργών ή Καλλιτεχνών, καθώς και την Προστασία και Διάχυση της Ελληνικής Γλώσσας, στο Πλαίσιο της Διαφύλαξης και Ανάδειξης της άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς – Ρυθμίσεις για τον Εκσυγχρονισμό της Εμπορικής Πολιτικής του Οργανισμού Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων και Λοιπές Διατάξεις των Υπουργείων Πολιτισμού και Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού (ΦΕΚ 57 Α΄/19.4.2024).

Κατεβάστε το ΦΕΚ πατώντας εδώ

Περισσοτερα
Θέματα Κτηματολογίου

Μερική Άρση της Αναστολής για την Υποχρέωση Ηλεκτρονικής Υποβολής Εγγραπέων Πράξεων στο Κτηματολογικό Γραφείο Θεσσαλονίκης και στα Υποκαταστήματα (Καλαμαριάς και Λαγκαδά) του ΝΠΔΔ «Ελληνικό Κτηματολόγιο» στην Περιφέρεια Θεσσαλονίκης (Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης) (ΦΕΚ 2313 Β΄/18.4.2024).

Κατεβάστε το ΦΕΚ πατώντας εδώ

Περισσοτερα
Γενικές Ανακοινώσεις

Ηλεκτρονικές Επιδόσεις Εγγράφων από το Συμβούλιο της Επικρατείας και τα Τακτικά Διοικητικά Δικαστήρια προς το Ελληνικό Δημόσιο μέσω Διαλειτουργικότητας μεταξύ του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων Διοικητικών Δικαστηρίων (Ο.Σ.Δ.Δ.Υ. Δ.Δ.) και του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ο.Π.Σ. Ν.Σ.Κ.) (ΦΕΚ 2286 Β΄/17.4.2024).

Κατεβάστε το ΦΕΚ πατώντας εδώ

Περισσοτερα
Θέματα Κτηματολογίου

ΦΕΚ Β 1809/2024 “Καθορισμός Ημερομηνίας για την Ηλεκτρονική Τήρηση των Βιβλίων του Συστήματος Μεταγραφών και Υποθηκών (Σ.Μ.Υ.) σε Κτηματολογικά Γραφεία και Υποκαταστήματα του Φορέα Ελληνικό Κτηματολόγιο.

Για να ενημερωθείτε σχετικά πατήστε εδώ

Περισσοτερα
Μπορείτε να επιλέξετε συγκεκριμένη σελίδα: