Πέμπτη 18 Ιούλ 2024

Κατηγορία: Νέοι Νόμοι

Νέοι Νόμοι

Καθορισμός των Ειδικών Δικαιολογητικών, ανά Κατηγορία Εθνικής Θεώρησης Εισόδου, και των Απαιτούμενων Δικαιολογητικών για την Χορήγηση και την Ανανέωση των Αδειών Διαμονής, Σύμφωνα με τις Διατάξεις του ν. 5038/2023 (Α’ 81) (ΦΕΚ 1807 Β΄/22.3.2024).

Κατεβάστε το ΦΕΚ πατώντας εδώ

Περισσοτερα
Θέματα Φορολογικής Νομοθεσίας

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1138/12.6.2020 κοινής απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) «Καθορισμός της Έκτασης Εφαρμογής, του Χρόνου και της Διαδικασίας Ηλεκτρονικής Διαβίβασης Δεδομένων στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, καθώς και κάθε άλλου Αναγκαίου Θέματος για την Εφαρμογή των Διατάξεων του άρθρου 15Α του ν. 4174/2013 (Κ.Φ.Δ.)» (Β’ 2470) (ΦΕΚ 2035 Β΄/2.4.2024)

Κατεβάστε το ΦΕΚ πατώντας εδώ

Περισσοτερα
Νέοι Νόμοι

α) ΦΕΚ Β’ 2176/2024 “Δημιουργία και Λειτουργία Ειδικής Ψηφιακής Πλατφόρμας για την Αντιμετώπιση Ενδοσχολικής Βίας και Φαινομένων Εκφοβισμού” β) ΦΕΚ Β’ 2177/2024 “Αρμοδιότητες και Καθήκοντα Υπεύθυνων Αποδεκτών Αναφορών στη Σχολική Μονάδα και Τετραμελών Ομάδων Δράσης στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης για την Pρόληψη και Aντιμετώπιση της Eνδοσχολικής Bίας και του Eκφοβισμού”

Συνημμένα: ΦΕΚ 2176 Β΄/8.4.2024 ΦΕΚ 2177 Β΄/8.4.2024

Περισσοτερα
Θέματα Φορολογικής Νομοθεσίας

Τροποποίηση της υπό Στοιχεία ΠΟΛ 1275/2013 Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών «Βεβαίωση Οφειλής άρθρου 12 ν. 4174/2013 (Α’ 170), όπως ισχύει» (Β’ 3398) (ΦΕΚ 1653 Β΄/11.3.2024).

Κατεβάστε το ΦΕΚ πατώντας εδώ

Περισσοτερα
Μπορείτε να επιλέξετε συγκεκριμένη σελίδα: